Δήλωση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Cephas Lumina

Αναφορά του Cephas Lumina, ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους στα δικαιώματα του ανθρώπου,

Περισσότερα

Human Rights Watch: Μίσος στους δρόμους. Η ξενοφοβική βία στην Ελλάδα.

Η παρούσα Έκθεση στηρίζεται σε έρευνα την οποία διεξήγαγε η Human Rights Watch στην Αθήνα τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2011, καθώς

Περισσότερα