Ετήσια Έκθεση 2023

Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη δωδέκατη κατά σειρά ετήσια έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και παρουσιάζει την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιστατικών ρατσιστικής βίας, και άλλων μορφών βίας και παρενοχλητικών συμπεριφορών υποκινούμενων από προκαταλήψεις, που καταγράφηκαν από τα μέλη του Δικτύου κατά το έτος 2023.

Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση του Δικτύου για το 2023 εδώ.