Ετήσια έκθεση 2021

Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη δέκατη κατά σειρά ετήσια έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας [εφεξής «Δίκτυο»] και αφορά στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιστατικών ρατσιστική βίας που καταγράφηκαν από τα μέλη του Δικτύου κατά το έτος 2021. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε στα μέσα του έτους 2011 από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR), με τη συμμετοχή 18 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την συστηματική καταγραφή πράξεων βίας με ρατσιστικό κίνητρο και την τεκμηρίωση των σχετικών ποσοτικών και ποιοτικών τάσεων του φαινομένου.

Σήμερα, το Δίκτυο έχει 52 μέλη, τα οποία συνεχίζουν να καταγράφουν περιστατικά ρατσιστικής βίας που συντελούνται σε βάρος προσώπων, τα οποία προσέρχονται στις υπηρεσίες τους. Συνολικά, για την περίοδο 2011-2021, το Δίκτυο έχει καταγράψει 1.330 περιστατικά, ενώ πολλά από τα θύματα έχουν υποστηριχθεί και συνεχίζουν να υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες των μελών του. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει 10 ετήσιες εκθέσεις (και 1 έκθεση κατά την πιλοτική λειτουργία του Δικτύου το 2011) συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες συστάσεις προς τις αρμόδιες Αρχές για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου.


Την Ετήσια Έκθεση του Δικτύου για το 2021 μπορείτε να τη βρείτε εδώ.