Ενημερωτικό Υλικό σχετικά με τις Παρατηρήσεις του Δικτύου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κατά του Ρατσισμού

Ενημερωτικό Σημείωμα με τις Παρατηρήσεις Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας Επιστολή του Δικτύου προς το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και

Περισσότερα

Yπόμνημα στην Επιτροπή Υπουργών για την υπόθεση Sakir v. Greece

Επισυνάπτεται το κείμενο σε pdf μορφή. https://rvrn.org/wp-content/uploads/2022/05/Rule-9.2_Sakir-v.-Greece_RVRN-Submission_rev_fn.pdf Εικόνα: Δήμητρα Νικολαΐδη, Από την έκδοση “Βάλτους Χ. Ο μαύρος χάρτης της ρατσιστικής βίας” 

Περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των σχετικών με τη ρατσιστική βία διατάξεων του Σχεδίου Νόμου «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 1/12/2015. Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καλωσορίζει το Σχέδιο Νόμου «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις», με το οποίο

Περισσότερα

Θέσεις για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας

Απρίλιος 2013 (από την ετήσια έκθεση 2012) Θέσεις του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στα μέχρι σήμερα προβλεπόμενα αναφορικά με

Περισσότερα

Θέσεις για την Αντιρατσιστική Νομοθεσία

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013, Επ’ αφορμή και της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Π.Δ. για τη Σύσταση Τμημάτων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας

  Παρατηρήσεις Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας επί του Σχεδίου Π.Δ. σχετικά με τη Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής

Περισσότερα