Ετήσια Έκθεση 2013

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014 – Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας παρουσίασε σήμερα την ετήσια έκθεση για το έτος 2013, όπου αναλύονται τα ποσοτικά

Περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1.1.2012-30.9.2012

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2012-30.9.2012 Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι οι βίαιες επιθέσεις με ρατσιστικό κίνητρο στην

Περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικής φάσης

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 1.10.2011-31.12.2011 Με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Περισσότερα