Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, κανένας εφησυχασμός απέναντι στη ρατσιστική βία

Ένα χρόνο μετά την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας υπενθυμίζει τη σημασία της δικαστικής

Περισσότερα

Ενημερωτικό Υλικό σχετικά με τις Παρατηρήσεις του Δικτύου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κατά του Ρατσισμού

Ενημερωτικό Σημείωμα με τις Παρατηρήσεις Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας Επιστολή του Δικτύου προς το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και

Περισσότερα

Yπόμνημα στην Επιτροπή Υπουργών για την υπόθεση Sakir v. Greece

Επισυνάπτεται το κείμενο σε pdf μορφή. https://rvrn.org/wp-content/uploads/2022/05/Rule-9.2_Sakir-v.-Greece_RVRN-Submission_rev_fn.pdf Εικόνα: Δήμητρα Νικολαΐδη, Από την έκδοση “Βάλτους Χ. Ο μαύρος χάρτης της ρατσιστικής βίας” 

Περισσότερα