Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, κανένας εφησυχασμός απέναντι στη ρατσιστική βία

Ένα χρόνο μετά την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας υπενθυμίζει τη σημασία της δικαστικής

Περισσότερα

Yπόμνημα στην Επιτροπή Υπουργών για την υπόθεση Sakir v. Greece

Επισυνάπτεται το κείμενο σε pdf μορφή. https://rvrn.org/wp-content/uploads/2022/05/Rule-9.2_Sakir-v.-Greece_RVRN-Submission_rev_fn.pdf Εικόνα: Δήμητρα Νικολαΐδη, Από την έκδοση “Βάλτους Χ. Ο μαύρος χάρτης της ρατσιστικής βίας” 

Περισσότερα