Afrophobia in Europe – ENAR Shadow Report 2014-2015

Έκθεση που βασίστηκε σε ερωτηματολόγια και απαντήσεις από 20 Κράτη μέλη της ΕΕ και καλύπτει την περίοδο Μαρτίου 2014-Μαρτίου 2015. Η έκθεση επικεντρώνεται στο ρατσισμό και τις διακρίσεις κατά ατόμων αφρικανικής καταγωγής και έγχρωμους Ευρωπαίους.

http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_afrophobia_final.pdf