Ετήσια έκθεση 2011 του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR)

odihrΗ αναφορά του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) έχει ως σκοπό να παρέχει δεδομένα και πληροφορίες αναφορικά με την έκταση και τον τύπο των εγκλημάτων μίσους στην περιοχή της δικαιοδοσίας του ΟΑΣΕ. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις γενικότερες κατηγορίες των εγκλημάτων μίσους, τυχόν νομοθετικές βελτιώσεις και λοιπές αντιδράσεις στα εγκλήματα μίσους από κυβερνήσεις και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.
Η αναφορά εστιάζει στα επίσημα δεδομένα τα οποία παρέχουν οι κυβερνήσεις. Τα περισσότερα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν προέρχονται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τα Εγκλήματα Μίσους (NPCs) και παρέχονται από τα κράτη-μέλη κατόπιν αιτήματος του ODIHR. Περιέχονται επίσης στοιχεία από άλλες κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Και κατά την διάρκεια του 2011, τα εγκλήματα μίσους συνέχιζαν να αποτελούν ιδιαίτερο ζήτημα στα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ, γνωρίζοντας μάλιστα μια κλιμάκωση στις εγκληματικές ενέργειες, που ξεκινούν από εκφοβισμό, απειλές, βανδαλισμούς και παρενοχλήσεις, και φτάνουν μέχρι εμπρησμούς και φόνο.
Η αναφορά του 2011 ακολουθεί τη δομή και τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στην αντίστοιχη αναφορά του 2008 και χρησιμοποιείται έκτοτε. Όπου οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, παλαιότερες αναφορές χρησιμοποιούνται ως πηγές στοιχείων.
Ειδική αναφορά στα στοιχεία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στις σελ. 47 και 51.
Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ: ODIHR_2011 Report