Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

unchrΗ Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα λειτουργεί από το Μάρτιο του 1952, με έδρα την Αθήνα. Από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιανουάριο 2016 λειτούργησε ως Εθνικό Γραφείο, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας στη Ρώμη για τη Νότια Ευρώπη και έκτοτε, ως  Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας. Η Ύπατη Αρμοστεία στην Ελλάδα συνεργάζεται με κρατικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς και οργανισμούς, με βασικό μέλημα τη διασφάλιση της προστασίας των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και όλων των ατόμων που εμπίπτουν στην εντολή της, κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, όπως αυτή έχει ερμηνευτεί και εμπλουτιστεί με τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Προσπαθεί επίσης να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη γύρω από το προσφυγικό ζήτημα με στόχο τη δημιουργία κλίματος ανοχής και σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων.

Η Ύπατη Αρμοστεία, ως ανθρωπιστικός οργανισμός που καθοδηγεί και συντονίζει τη διεθνή δράση για την προστασία των προσφύγων και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων παγκοσμίως, έχει παρουσία σε περισσότερες από 125 χώρες. Βασική αποστολή της είναι να διασφαλίζει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και να βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, με την προοπτική του εθελοντικού επαναπατρισμού, της τοπικής ένταξης στη χώρα ασύλου ή της μετεγκατάστασης σε τρίτη χώρα.  Από την ίδρυσή της, στις 14 Δεκεμβρίου του 1950, η Ύπατη Αρμοστεία έχει βοηθήσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων να κάνουν μια νέα αρχή ενώ έχει τιμηθεί δύο φορές με το Νόμπελ Ειρήνης. Σήμερα, ο οργανισμός συνεχίζει να βοηθά περίπου 36 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων, αιτούντων άσυλο, εσωτερικά εκτοπισμένων και ανιθαγενών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.unhcr.gr

www.unhcr.org