Σεμινάριο για την αναγνώριση, καταγραφή και αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο εκπαίδευσης εκπροσώπων των μελών του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, σε συνδιοργάνωση  με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Ελλάδας), την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
Το σεμινάριο, με τίτλο Training workshop on hate crime for members of the Greek Racist Violence Recording Network, εστίασε σε θέματα αναγνώρισης, καταγραφής και αντιμετώπισης των εγκλημάτων μίσους. Παρείχε στους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες για την καταπολέμηση του φαινομένου καθώς και τρόπους υποστήριξης των θυμάτων και των κοινοτήτων που στοχοποιούνται.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 31 εκπρόσωποι των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων από τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Πάτρα.