Παρατηρήσεις επί των σχετικών με τη ρατσιστική βία διατάξεων του Σχεδίου Νόμου «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 1/12/2015. Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καλωσορίζει το Σχέδιο Νόμου «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις», με το οποίο ρυθμίζονται ορισμένα σημαντικά ζητήματα για την εξάλειψη των διακρίσεων και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ρατσιστικής βίας. Το Δίκτυο θεωρεί ότι οποιαδήποτε ρύθμιση στην κατεύθυνση εξάλειψης των διακρίσεων δύναται να έχει θετικό αντίκτυπο στην αποδοχή της ετερότητας και κατ’ επέκταση στην καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας. Παραμένουν ωστόσο αρκετά ζητήματα στο ίδιο πεδίο, τα οποία καλείται η Πολιτεία να ρυθμίσει στο εγγύς μέλλον, κυρίως σε σχέση με τα τέκνα ομόφυλων ζευγαριών και τα δικαιώματα των διεμφυλικών.

Οι παρατηρήσεις του Δικτύου ως προς τις σχετικές με τη ρατσιστική βία διατάξεις επικεντρώνονται σε τρία σημεία. Συγκεκριμένα, το Δίκτυο:

  1. Χαιρετίζει την σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμμετοχή του σ ’αυτό. Απευθύνει ωστόσο κάποιες προτάσεις οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου του.
  2. Προτείνει την προσθήκη φράσης στο άρθρο 81Α ΠΚ που να διευκρινίζει ότι ένα έγκλημα δύναται να έχει ταυτόχρονα πολλαπλά κίνητρα, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση σε εγκλήματα μεικτού κινήτρου, ακόμα κι όταν τιμωρείται η βασική εγκληματική πράξη, το ρατσιστικό κίνητρο να παραμένει αφανές και ατιμώρητο.
  3. Προτείνει τη συστηματοποίηση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή της. Στην κατεύθυνση αυτή, καλείται ο νομοθέτης να διαφωτίσει στην αιτιολογική έκθεση τη συνάρθρωση της διάταξης 361Β ΠΚ με την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία.

Αναλυτικά οι παρατηρήσεις του Δικτύου: RVRN_SxN_Symfwno

Περισσότερες πληροφορίες:

Τίνα Σταυρινάκη, racistviolence@nchr.gr, 210.7233216