Ετήσια έκθεση 2012 του United States Department of State

2012_human_rights
 
Ετήσια έκθεση 2012 του United States Department of State για το καθεστώς των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα. Ειδική αναφορά στην αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων και τη δημιουργία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (σελ. 16-17).
Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ: United States Department of State_2012 Report