Ετήσια έκθεση 2012 του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) για τα εγκλήματα μίσους

Η αναφορά του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) έχει ως σκοπό να παρέχει δεδομένα και πληροφορίες αναφορικά με την έκταση και τον τύπο των εγκλημάτων μίσους στην περιοχή της δικαιοδοσίας του ΟΑΣΕ.
Η έκδοση του 2012 Εγκλήματα μίσους – Περιστατικά και αντιδράσεις είναι η τελευταία από μια σειρά ετήσιων αναφορών που προετοιμάστηκαν από το γραφείο του ODIHR. Η αναφορά περιγράφει ένα φάσμα βίας, που εκτείνεται από τον εκφοβισμό, τις απειλές, τον βανδαλισμό και τις προσβολές, μέχρι τον εμπρησμό και τις ανθρωποκτονίες. Περιλαμβάνει μια σειρά από συστάσεις, με σκοπό να βοηθήσει τα Κράτη ΟΑΣΕ να βελτιώσουν τα εθνικά νομικά τους συστήματα και να αποκτήσουν εργαλεία για την αποτελεσματική καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους.
Η αναφορά περιλαμβάνει ξεχωριστά τμήματα σχετικά με τα ρατσιστικά και τα αντισημιτικά εγκλήματα, τη βία κατά των Ρομά και των Σίντι, όπως και κατά των Μουσουλμάνων, των Χριστιανών και των μελών άλλων θρησκειών, καθώς και σχετικά με τα εγκλήματα που βασίζονται σε άλλου είδους προκαταλήψεις.
Η αναφορά είναι βασισμένη πάνω σε πληροφορίες για περιστατικά που ελήφθησαν από τα 40 συμμετέχοντα Κράτη που ανταποκρίθηκαν σε μια αίτηση προς πληροφόρηση από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR), όπως επίσης και σε αναφορές περιστατικών εγκλημάτων μίσους από 100 μη-κυβερνητικούς οργανισμούς από ολόκληρη την κοινότητα του ΟΑΣΕ.
Ειδική αναφορά στα στοιχεία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στις σελ. 47 και 82.
Δείτε την έκθεση εδώ: http://tandis.odihr.pl/hcr2012/pdf/Hate_Crime_Report_full_version.pdf