Διεθνής Αμνηστία: Ελλάδα. Το τέλος του δρόμου για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες

racism1
Kάθεχρόνο, δεκάδες χιλιάδες παράτυποι µετανάστες και αιτούντες άσυλο διασχίζουν τα σύνορα της Ελλάδας αναζητώντας στέγη,καταφύγιο ή απλώς µια καλύτερη ζωή µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελάχιστοι από αυτούς τα βρίσκουν στην Ελλάδα. Οι µετανάστες, οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι πολύ εκτεθειµένοι σε µια σειρά καταπατήσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η Ελλάδα εξακολουθεί να µην διαθέτει ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό σύστηµα ασύλου,και οι αιτούντες άσυλο αντιµετωπίζουν µεγάλα εµπόδια απλώς και µόνο για να καταγραφεί το άιτηµά τους. Όσοι δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν κάνει αίτηση για άσυλο, αντιµετωπίζουν σύλληψη και κράτηση ή απέλαση, καθώς είναι κοινή πρακτική στην Ελλάδα να κρατούνται οι αιτούντες άσυλο και οι µετανάστες που δεν έχουν στην κατοχή τους νοµιµοποιητικά έγγραφα. Οι κρατούµενοι συχνά κρατούνται σε κακές ή απάνθρωπες συνθήκες και µπορεί να µαραζώνουν στο κελί για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα. Η έλλειψη θέσεων σε δοµές υποδοχής σηµαίνει ότι πολλοί αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτα παιδιά µένουν άστεγοι, ή αναγκάζονται να ζουν σε άθλια καταλύµατα. Επιπλέον, µια νέα απειλή είναι η δραµατική αύξηση του αριθµού των ρατσιστικών επιθέσεων από µέλη ακροδεξιών οµάδων.
Στις σελίδες 10-11, ειδική αναφορά στις ρατσιστικές επιθέσεις και τις σχετικές καταγραφές του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας.
Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ: Amnesty_the end of the road