Διεθνής Αμνηστία: Αστυνομική βία στην Ελλάδα. Όχι μόνο "μεμονωμένα περιστατικά"

διεθνής αμνηστίαΗ έκθεση καλύπτει τις ανησυχίες της Διεθνούς Αμνηστίας για την αστυνόμευση στην Ελλάδα μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Αντλώντας από ευρύ φάσμα υλικού, η Διεθνής Αμνηστία προβαίνει σε επείγουσες συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές να βελτιώσουν τη νομοθεσία και την πρακτική τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται να διασφαλίσουν ότι οι αστυνομικοί θα ασκούν αυτοσυγκράτηση και θα φέρουν σαφή στοιχεία αναγνωρισιμότητας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, να βελτιώσουν τις εγγυήσεις για όσους βρίσκονται στα χέρια των αρχών και να δημιουργήσουν έναν αληθινά ανεξάρτητο και αποτελεσματικό μηχανισμό διερεύνησης καταγγελιών για μέλη των σωμάτων ασφαλείας.
Στις σελίδες 23-26, ειδική ενότητα σχετικά με την παράλειψη αστυνομικών να αποτρέψουν ή να διερευνήσουν εγκλήματα με φυλετικά κίνητρα.
Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ: Amnesty_Police-Violence-in-Greece_REPORT