Δήλωση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Cephas Lumina

luminaΑναφορά του Cephas Lumina, ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους στα δικαιώματα του ανθρώπου, μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα στις 22-26 Απριλίου 2013. Ειδική αναφορά στην αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13272&LangID=E