Έκθεση του Νιλς Μούιζνιεκς, Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

muznieks
 
Ο Επίτροπος Νιλς Μούιζνιεκς και η αντιπροσωπεία του επισκέφθηκαν την Ελλάδα από τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2013. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής ο Επίτροπος είχε συζητήσεις με  κρατικές αρχές και με μη κυβερνητικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Η παρούσα έκθεση εστιάζει στα ακόλουθα ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου:
I. Μισαλλοδοξία και εγκλήματα μίσους στην Ελλάδα – η ανάγκη για επείγουσα δράση
ΙΙ. Καταπολέμηση της ατιμωρησίας των δραστών εγκλημάτων μίσους. Προστασία και πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη
III. Ο ρόλος των αρχών επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση των ρατσιστικών και άλλων εγκλημάτων μίσους
IV. Νόμος και πράξη στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης – ορισμένες σημαντικές αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν
Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ: CommDH(2013)6_Greek