Έκθεση του Ειδικού Ανταποκριτή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Μεταναστών Francois Crepeau

06-22-2012francoiscrepeauΟ Ειδικός Ανταποκριτής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Μεταναστών πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου 2012, και επισκέφτηκε την Αθήνα, τον Έβρο, τη Λέσβο και την Πάτρα, πραγματοποιώντας συζητήσεις με κυβερνητικούς εκπροσώπους τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών και με τους ίδιους τους μετανάστες.
Αναγνώρισε πως έχει γίνει σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία και την εφαρμογή πολιτικών για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης και τον έλεγχο των συνόρων. Ωστόσο, τόνισε πως μένουν ακόμα πολλά να γίνουν προκειμένου να εξασφαλισθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Ελλάδα.
Το γεγονός ότι τα σύνορα της Ελλάδας αποτελούν ταυτόχρονα και ευρωπαϊκά σύνορα, καθιστώντας τα ένα από τα βασικά σημεία εισόδου στην ΕΕ, αναδεικνύει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση του θέματος που θα εστιάζει στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αναφορά στην άνοδο της ρατσιστικής βίας και στην έλλειψη νομοθετικής πρόβλεψης για προστασία των θυμάτων στις σελ. 16-17.
Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ: crepeau