Αθήνα, 30.3.2016.  Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας πληροφορήθηκε με ικανοποίηση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην υπόθεση Sakir κ. Ελλάδας,  στην οποία ο προσφεύγων, θύμα ρατσιστικής επίθεσης, κατήγγειλε μεταξύ άλλων την απουσία αποτελεσματικής διερεύνησης του ...

Read More →