Αθήνα, 9.6.2017- Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καλωσορίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ως ένα σημαντικό βήμα εκπλήρωσης της δέσμευσης της Πολιτείας να περιορίσει δραστικά τις διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου. Το Δίκτυο υπενθυμίζει ότι ...

Read More →