Αθήνα, 1/12/2015. Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καλωσορίζει το Σχέδιο Νόμου «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις», με το οποίο ρυθμίζονται ορισμένα σημαντικά ζητήματα για την εξάλειψη των διακρίσεων και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ρατσιστικής βίας. Το Δίκτυο ...

Read More →