Στο Δίκτυο συμμετέχουν 42 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 2 φορείς ως παρατηρητές. ΑΘΗΝΑ Αίτημα: 210 9241677 ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων: 210 8259880, 210 8257661 Γιατροί του Κόσμου: 210 3213150 Διεθνής Αμνηστία: 210 3600628 (εσωτ. 42) Δίκτυο για τα Δικαιώματα ...

Read More →