Η έκθεση καλύπτει τις ανησυχίες της Διεθνούς Αμνηστίας για την αστυνόμευση στην Ελλάδα μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Αντλώντας από ευρύ φάσμα υλικού, η Διεθνής Αμνηστία προβαίνει σε επείγουσες συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές να βελτιώσουν τη νομοθεσία και την ...

Read More →