Αναφορά του Cephas Lumina, ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους στα δικαιώματα του ανθρώπου, μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα στις 22-26 Απριλίου 2013. Ειδική αναφορά στην αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13272&LangID=E ...

Read More →