Η βία και τα εγκλήματα που έχουν ως κίνητρό τους τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή το φύλο αποτελούν μια καθημερινή πραγματικότητα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποδεικνύεται και από τα δεδομένα που συλλέγονται ...

Read More →