Η παρούσα Έκθεση στηρίζεται σε έρευνα την οποία διεξήγαγε η Human Rights Watch στην Αθήνα τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2011, καθώς και τον Ιανουάριο και τον Μάιο του 2012. Παρότι το γεωγραφικό εύρος της παρούσας έρευνας και τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν ...

Read More →