Λειτουργία τoυ Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του ιού Sars-Cov-2 το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, θα συνεχίσει τη λειτουργία του με την αξιοποίηση των τεχνικών και οργανωτικών δυνατοτήτων για την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας του προσωπικού του.

Για επικοινωνία με το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν καθημερινά από τις 10.00 έως τις 15.00 στο τηλέφωνο 2107233216 ή να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση:racistviolence@nchr.gr

About the author  ⁄ RVRN

No Comments

Leave a Comment